top of page
Search

Bases Legals sorteig Bio Magatzem

Updated: Nov 14, 2020


BASES LEGALS SORTEIG BIO MAGATZEM

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓ

L’empresa Bio Magatzem amb domicili A. Jose Anselmo Clavé 40A, 07703, Maó (Menorca) i identificada amb el nombre J16547440 organitza el sorteig d’àmbit insular, a través de la xarxa social Instagram. El sorteig és exclusiu per residents de Menorca i que estiguin vivint actualment a l’illa.

La finalitat d’aquest sorteig és premiar la fidelitat dels nostres clients.


2.-DATA D’INICI I DE FINALITZACIÓ DEL SORTEIG

La promoció s’iniciarà el dia 14 de novembre de 2020 a les 11 h, i finalitzarà el dia 20 de novembre de 2020 a les 17h.


3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

· Podran participar aquelles persones que resideixen a l’illa de Menorca i siguin majors de 18 anys.

· Només podran participar aquells participants que siguin titulars d’un compte d’Instagram.

· Els participants hauran de seguir el compte d’Instagram de Bio Magatzem.

· Els participants hauran de nomenar 2 persones.

· Els participants només podran participar amb un perfil. Aquella persona que hagi participat amb diversos perfils serà directament desqualificat.

· Encara que els participants escriguin diferents comentaris en una mateixa publicació, només participaran amb una única participació en el sorteig aleatori.

· El guanyador o guanyadora ha de venir a la botiga a recollir el premi.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMI

Se seleccionarà un/a guanyador/a per mitjà de la plataforma Easypromos de forma aleatòria. El guanyador o guanyadora serà comunicat divendres a partir de les 20h a través del perfil social de la nostra marca.

El premi consistirà en:

· Un lot de productes variats bio que es poden trobar a la nostra botiga:

· Beguda vegetal de civada amb xocolata

· Postres de coco "Abbot Kinney's"

· Pasta de Spiga negra (màlaga)

· Galetes d'espelta amb xocolata i taronja

· Molinet de sal Himalaya

· Noodles d'arròs integral

· Xips de blat de moro (nachos s/g)

· Tortitas de quinoa i arròs (s/g)

· Melmelada de Menorca

· Crema de pipes i ametlles

· Farina de civada (sense gluten)

· Infusió christmas Cupper

· Bases de pizza d'espelta

· Xocolatina amb avellanes

· Raspall de dents de bambú

· Palletes de blat

· Bossa de tela

· Pastilla sabó Ajedrea

· Sabó rentavaixelles Biobel


***El premi no se podrà canviar per diners ni per altres productes.


La concessió del premi queda subjecte a la normativa fiscal vigent.


Es publicarà el guanyador a la plataforma d’Instagram i es contactarà amb aquesta persona mitjançant un missatge directe.

El guanyador tindrà un termini de 5 dies para sol·licitar el premi. Si no s’obté resposta, el premi s’entregarà a un suplent.


5.- DESQUALIFICATS I PENALITZACIONS

Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les bases, o les dades proporcionades per participar no són vàlids, la participació es considerarà nul·la i quedarà automàticament exclòs de la promoció perdent tot el dret sobre els premis atorgats.


6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS

No es permetran comentaris o opinions els quals es considerin inadequats o siguin ofensius o discriminatoris.

No ens responsabilitzem de danys causats per comentaris que facin els participants i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres.


7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

No ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robo, retard o qualsevol circumstància imputable a terceres persones que puguin afectar el desenvolupament d’aquest sorteig. I tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci la persona guanyadora del premi obtingut.


8.- FACEBOOK/INSTAGRAM

La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada a cap entitat ni xarxa social, per tant els participants lliuren tota la responsabilitat d’aquestes.


9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb l’establert amb el Reglament General de Protecció de dades, cada participant amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals accepta que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer, per tal de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat dels resultats i tramitar l’entrega del premi.

Els informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant l’enviament de missatge directe al perfil d’Instagram.


10.- CANVIS

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases, en la mesura que no perjudiqui o menyspreï els drets dels participants del sorteig. Així mateix el fet de participar en el sorteig implica que el participant accepta totalment les condicions d’aquestes bases legals.


11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases jurídiques es regiran d'acord amb la Llei d'Espanya. Els Jutjats i Tribunals de l'Ajuntament de Residència dels Participants tindran jurisdicció per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui sorgir en relació amb la validesa, interpretació o execució d'aquests Termes i Tribunals.

15 views0 comments
bottom of page